Properament. Matrícula oberta a partir del 03/06/2024

Màster en
Psicoteràpia Psicoanalítica

La formació que dona més eines per entendre els pacients i poder-los ajudar

17ª Edició

Raons per fer el curs

  • Capacitar-se per entendre psicodinàmicament el patiment mental dels pacients de totes les edats i dona eines psicoterapèutiques.
  • Assolir els coneixements teoricoclínics bàsics del pensament psicoanalític i de la seva aplicació clínica en diferents àmbits d’atenció psicològica.
  • Proporcionar els coneixements de la psicopatologia i de la tècnica per realitzar el procés diagnòstic i practicar la psicoteràpia d’orientació psicoanalítica.
  • Capacitar-se per tenir un enfocament multidisciplinari per a poder abordar les situacions en què estan compromeses realitat psíquiques, socials i biològiques, en les problemàtiques cada vegada més complexes d’avui dia al voltant de la salut mental i de la psicosomàtica.

Presentació

L'ACPP, Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica, fundada l'any 1986, és un col·lectiu constituït per psicoterapeutes d’orientació psicoanalítica amb una extensa formació i experiència clínica que treballen en els diversos àmbits de la salut mental, tant en el camp privat com en el públic.
Els objectius primordials de l'ACPP són:
· Desenvolupar diferents espais d'intercanvi teòric i clínic
· Facilitar la formació continua als professionals de la salut mental
· Potenciar la identitat del psicoterapeuta
· Aprofundir en el procés psicoterapèutic i en les diferents tècniques per fer que la psicoteràpia arribi a un sector més ampli de la població
· Desenvolupar un programa de formació de psicoterapeutes
· Proporcionar formació a professionals d'equips interdisciplinaris relacionats amb la salut
· Estimular i potenciar la recerca en la psicoteràpia i les seves aplicacions

La FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) reuneix associacions de psicoterapeutes que desenvolupen llur tasca dins l'Estat espanyol amb una formació i experiència acreditades que els permeten desenvolupar una bona pràctica professional. L'ACPP és constituent de la FEAP dins de la secció de psicoteràpia psicoanalítica. Els màsters de l'ACPP estan reconeguts per la FEAP.
La FEAP està integrada a l'EAP (European Association of Psychotherapists), amb seu a Brussel·les.

El nivell acadèmic correspon als estudis de postgrau universitaris.

Entitats promotores

La formació que dona més eines per entendre els pacients i poder-los ajudar

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
eventis