Màster en
Psicoteràpia Psicoanalítica

La formació que dona més eines per entendre els pacients i poder-los ajudar

17ª Edició

Requisits d'Admissió

– Titulació universitària en Medicina i Psicologia (en el cas dels llicenciats en Medicina i Psicologia el Màster pot formar part dels requisits necessaris per a l’acreditació de psicoterapeuta), Psicopedagogia, Treball Social, Educació Especial
– Persones que treballin en l'àmbit de la salut (hospitals) i de la salut mental.
– Professionals interessats en conèixer el pensament psicoanalític (llicenciats en Filosofia, Sociologia, etc.).

Els alumnes que no siguin metges ni psicòlegs tenen dues opcions:

– No realitzar les pràctiques, per tant aquests estudiants obtindran un certificat d’assistència al curs.
– Alguns alumnes podran realitzar pràctiques mitjançant les observacions realitzades en institucions.

Matrícula

Nota informativa

El primer curs del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica, es correspon amb el Diploma d'Especialització en Psicodiagnòstic i Diferents Abordatges Psicoterapèutics. Noves patologies d'Avui.

Els estudiants que realitzin el Diploma d'Especialització en Psicodiagnòstic i Diferents Abordatges Psicoterapèutics. Noves patologies d'Avui. (30 ECTS durant el curs 2023-2024) es podran matricular* en el Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (30 ECTS durant el curs 2024-2025).

* Sempre que s'assoleixi el nombre mínim d'estudiants.

Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web de la Fundació UdG.

Preinscripció: a partir de l'1 de juny i fins a un mes abans de l'inici del curs.
En un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 445 € que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
- Fotocòpia del DNI o passaport vigent, TIE o document identificatiu d’un país de la Unió Europea i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

Consulta aquí com hauràs de presentar la titulació universitaria.

Important:
Aquesta documentació s'ha de presentar com a màxim vint dies abans de l'inici de l'activitat.

eventis