Màster en
Psicoteràpia Psicoanalítica

La formació que dona més eines per entendre els pacients i poder-los ajudar

17ª Edició

Estructura modular

Aquest curs forma part d'un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions següents:

  • Màster-Psicoteràpia Psicoanalítica

   • Psicoanàlisi contemporani generat per S.Freud. Nous models d'aplicació clínica
   • Tècnica de les entrevistes diagnòstiques en nens, adolescents i adults. Conceptes psicoanalítics
   • Característiques biopsicosocials de cada període evolutiu. Psicopatologia més freqüent de cada etapa
   • Introducció a la teoria psicoanalítica del vincle afectiu
   • Supervisió d'entrevistes diagnòstiques, realitzada en grup
   • Psicoanàlisi contemporani generat per M. Klein. Nous models d'aplicació clínica
   • Tècnica de la psicoteràpia psicoanalítca en nens, adolescents i aduts. Conceptes teòrics
   • Psicopatologia de nens, adolescents i adults
   • Optativa 1. Pràctiques externes I o Supervisions individuals del treball clínic I
   • Optativa 2. Pràctiques externes II o Supervisions individuals del treball clínic II
   • Treball final de màster

Pla d'estudis

 • Psicoanàlisi contemporani generat per S.Freud. Nous models d'aplicació clínica

  Conèixer el pensament psicoanalític contemporani generat per S. Freud. Adquirir els nous models d’observació, metodologia i aplicació clínica de les transformacions que han fet els autors actuals en desenvolupar la seva obra. Conèixer casos clínics de S. Freud i aprendre'n els conceptes teòrics i tècnics fonamentals. Aplicacions clíniques dels casos presentats pels mateixos alumnes o pel docent. 

 • Tècnica de les entrevistes diagnòstiques en nens, adolescents i adults. Conceptes psicoanalítics

  Adquirir coneixements sobre els diferents abordatges en les primeres entrevistes i diagnòstics tant en l’àmbit públic com privat. Estudiar els elements teòrics i tècnics que ens permetran elaborar un diagnòstic psicodinàmic.

 • Característiques biopsicosocials de cada període evolutiu. Psicopatologia més freqüent de cada etapa

  Coneixement de cada període del desenvolupament de l’ésser humà. Psicopatologia més rellevant de cada una d’aquestes etapes. Saber fer un diagnòstic diferencial respecte el que és propi de cada etapa i les diverses patologies clíniques en la infància, l’adolescència, l’adultesa i la vellesa. 

 • Introducció a la teoria psicoanalítica del vincle afectiu

  D'una banda, introduir l'alumne a la teoria desenvolupada per John Bowlby, psiquiatra i psicoanalista britànic i, de l’altra, veure l'aplicació clínica que té aquesta teoria en relació amb els desordres afectius i la psicopatologia.
  La teoria de l'aferrament (attachment), dins un marc psicoanalític, incorpora la perspectiva etològica, la cibernètica i la psicobiologia del desenvolupament. Aquesta teoria ha rebut influències importants; des dels estudis de Mary Ainsworth sobre els patrons de vincle afectiu durant la infantesa i les competències maternes, passant per la contribució de Mary Main i Judith Solomon sobre el vincle desorganitzat i l’anàlisi del sistema del vincle afectiu a l’edat adulta, fins arribar a desenvolupar un cos d’estudis científics de la mà d’autors contemporanis tan significatius com Allan Shore, Collowyn Trevarthen, Peter Fonagy o Daniel Stern, entre d'altres. Els alumnes presentaran casos clínics. El docent estimularà la lliure associació per a la construcció d'hipòtesis del material presentat pels alumnes.

 • Supervisió d'entrevistes diagnòstiques, realitzada en grup

  Els alumnes presentaran casos clínics. El docent estimularà la lliure associació per a la construcció d'hipòtesis sobre el material presentat pels alumnes i docents.

 • Psicoanàlisi contemporani generat per M. Klein. Nous models d'aplicació clínica

  Conèixer el pensament psicoanalític contemporani generat per M. Klein. Context històric i sociocultural de la seva obra. Aspectes conceptuals i teoricotècnics fonamentals que han donat lloc a nous models d'observació i aplicació clínica.

 • Tècnica de la psicoteràpia psicoanalítca en nens, adolescents i aduts. Conceptes teòrics

  Aprofundir en el coneixement dels recursos tècnics de la psicoteràpia psicoanalítica en nens, adolescents i adults; l'evolució conceptual des dels orígens fins a l'actualitat.

 • Psicopatologia de nens, adolescents i adults

  Descripció i comprensió de la psicopatologia en els diferents models teòrics dels trastorns psíquics en la infància, adolescència i adultesa. Aprendre a diferenciar les diferents estructures de la personalitat, la simptomatologia i els mecanismes de defensa. Recorregut dels diferents trastorns mentals: neurosi, psicosi, trastorn límit de la personalitat i altres trastorns de la personalitat.

 • Optativa 1. Pràctiques externes I o Supervisions individuals del treball clínic I

  Poder realitzar les pràctiques de diagnòstic i psicoteràpia supervisades en institucions públiques concertades.

 • Optativa 2. Pràctiques externes II o Supervisions individuals del treball clínic II

  Poder realitzar pràctiques de diagnòstic i psicoteràpia supervisades en institucions públiques concertades.

 • Treball final de màster

  El Treball de Final de Màster és un treball de recerca (modalitat A) o un treball d'innovació professional (modalitat B). En la modalitat A, l'alumne ha de preparar el disseny d'una recerca i defensar-la. En la modalitat B, l'alumne ha de preparar el disseny d'una innovació professional, sigui a nivell de protocol d'avaluació o de programa d'intervenció.

  Ambdues modalitats es realitzen dins la perspectiva psicoanalítica cercant avançar en la recerca i les intervencions amb evidència empírica dels canvis terapèutics.

  El Treball s'avaluarà de manera continuada a través de 3 tutories individuals programades online

  Dirigit per la Dra. Marta Sadurní, Directora del Laboratori del Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà, UdG.

Titulació

Màster de Formació Permanent en Psicoteràpia Psicoanalítica per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG

Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis