×

Màster de Formació Permanent en
Psicoteràpia Psicoanalítica

La formació que dona més eines per entendre els pacients i poder-los ajudar

17ª Edició

Estructura modular

Aquest curs forma part d'un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions següents:

  • Màster de Formació Permanent-Psicoteràpia Psicoanalítica

   • Psicoanàlisi contemporani generat per M. Klein. Nous models d'aplicació clínica
   • Tècnica de la psicoteràpia psicoanalítca en nens, adolescents i aduts. Conceptes teòrics
   • Psicopatologia de nens, adolescents i adults
   • Optativa 1. Pràctiques externes I o Supervisions individuals del treball clínic I
   • Psicoanàlisi contemporani generat per S.Freud. Nous models d'aplicació clínica
   • Tècnica de les entrevistes diagnòstiques en nens, adolescents i adults. Conceptes psicoanalítics
   • Característiques biopsicosocials de cada període evolutiu. Psicopatologia més freqüent de cada etapa
   • Introducció a la teoria psicoanalítica del vincle afectiu
   • Supervisió d'entrevistes diagnòstiques, realitzada en grup
   • Optativa 2. Pràctiques externes II o Supervisions individuals del treball clínic II
   • Treball final de màster

Pla d'estudis Desplegar temari

 • Psicopatologia de nens, adolescents i adults
  6 ECTS

  Descripció i comprensió de la psicopatologia en els diferents models teòrics dels trastorns psíquics en la infància, adolescència i adultesa. Aprendre a diferenciar les diferents estructures de la personalitat, la simptomatologia i els mecanismes de defensa. Recorregut dels diferents trastorns mentals: neurosi, psicosi, trastorn límit de la personalitat i altres trastorns de la personalitat.

 • Psicoanàlisi contemporani generat per S.Freud. Nous models d'aplicació clínica
  6 ECTS

  Conèixer el pensament psicoanalític contemporani generat per S. Freud. Adquirir els nous models d’observació, metodologia i aplicació clínica de les transformacions que han fet els autors actuals (Psicoanàlisi Relacional) en desenvolupar la seva obra. Conèixer casos clínics de S. Freud i aprendre'n els conceptes teòrics i tècnics fonamentals. Aplicacions clíniques dels casos presentats pels mateixos alumnes o pel docent. 

 • Introducció a la teoria psicoanalítica del vincle afectiu
  3 ECTS

  D'una banda, introduir l'alumne a la teoria desenvolupada per John Bowlby, psiquiatra i psicoanalista britànic i, de l’altra, veure l'aplicació clínica que té aquesta teoria en relació amb els desordres afectius i la psicopatologia.
  La teoria de l'aferrament (attachment), dins un marc psicoanalític, incorpora la perspectiva etològica, la cibernètica i la psicobiologia del desenvolupament. Aquesta teoria ha rebut influències importants; des dels estudis de Mary Ainsworth sobre els patrons de vincle afectiu durant la infantesa i les competències maternes, passant per la contribució de Mary Main i Judith Solomon sobre el vincle desorganitzat i l’anàlisi del sistema del vincle afectiu a l’edat adulta, fins arribar a desenvolupar un cos d’estudis científics de la mà d’autors contemporanis tan significatius com Allan Shore, Collowyn Trevarthen, Peter Fonagy o Daniel Stern, entre d'altres. Els alumnes presentaran casos clínics. El docent estimularà la lliure associació per a la construcció d'hipòtesis del material presentat pels alumnes.

 • Treball final de màster
  6 ECTS

  El Treball de Final de Màster és un treball de recerca (modalitat A) o un treball d'innovació professional (modalitat B). En la modalitat A, l'alumne ha de preparar el disseny d'una recerca i defensar-la. En la modalitat B, l'alumne ha de preparar el disseny d'una innovació professional, sigui a nivell de protocol d'avaluació o de programa d'intervenció.

  Ambdues modalitats es realitzen dins la perspectiva psicoanalítica cercant avançar en la recerca i les intervencions amb evidència empírica dels canvis terapèutics.

  El Treball s'avaluarà de manera continuada a través de 3 tutories individuals programades online

  Dirigit per la Dra. Marta Sadurní, Directora del Laboratori del Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà, UdG.

Titulació

Màster de Formació Permanent en Psicoteràpia Psicoanalítica per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG

Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis