Màster en
Psicoteràpia Psicoanalítica

La formació que dona més eines per entendre els pacients i poder-los ajudar

17ª Edició

Raons per fer el curs

  • Capacitar-se per entendre psicodinàmicament el patiment mental dels pacients de totes les edats i dona eines psicoterapèutiques.
  • Assolir els coneixements teoricoclínics bàsics del pensament psicoanalític i de la seva aplicació clínica en diferents àmbits d’atenció psicològica.
  • Proporcionar els coneixements de la psicopatologia i de la tècnica per realitzar el procés diagnòstic i practicar la psicoteràpia d’orientació psicoanalítica.
  • Capacitar-se per tenir un enfocament multidisciplinari per a poder abordar les situacions en què estan compromeses realitat psíquiques, socials i biològiques, en les problemàtiques cada vegada més complexes d’avui dia al voltant de la salut mental i de la psicosomàtica.

Presentació

L'ACPP, Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica, fundada l'any 1986, és un col·lectiu constituït per psicoterapeutes d’orientació psicoanalítica amb una extensa formació i experiència clínica que treballen en els diversos àmbits de la salut mental, tant en el camp privat com en el públic.
Els objectius primordials de l'ACPP són:
· Desenvolupar diferents espais d'intercanvi teòric i clínic
· Facilitar la formació continua als professionals de la salut mental
· Potenciar la identitat del psicoterapeuta
· Aprofundir en el procés psicoterapèutic i en les diferents tècniques per fer que la psicoteràpia arribi a un sector més ampli de la població
· Desenvolupar un programa de formació de psicoterapeutes
· Proporcionar formació a professionals d'equips interdisciplinaris relacionats amb la salut
· Estimular i potenciar la recerca en la psicoteràpia i les seves aplicacions

La FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) reuneix associacions de psicoterapeutes que desenvolupen llur tasca dins l'Estat espanyol amb una formació i experiència acreditades que els permeten desenvolupar una bona pràctica professional.
La FEAP està integrada a l'EAP (European Association of Psychotherapists), amb seu a Brussel·les.

El nivell acadèmic correspon als estudis de postgrau universitaris.

Entitats promotores

La formació que dona més eines per entendre els pacients i poder-los ajudar

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
eventis