DELE (Instituto Cervantes)

 

EXÀMENS OFICIALS D’ESPANYOL > DELE A2 - Instituto Cervantes  

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és des de finals de l’any 2017, Centre Examinador DELE autoritzat per l'Instituto Cervantes (IC).

Els Diplomes DELE són títols oficials acreditatius del grau de competència i domini de l'idioma espanyol que atorga l'Instituto Cervantes en nom del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya i estan recollits en els nivells del MCER (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües).

Diplomes d'espanyol oberts a tothom.
Els nostres exàmens es realitzen a les aules del Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

DELE A2
DELE B1
DELE B2
DELE C1

Dates d'exàmens
Consulta les diferents convocatòries d’exàmens que ofereix la Fundació com a centre examinador autoritzat al web de l'Instituto Cervantes

Inscripcions
Mitjançant la plataforma en línia de l'Instituto Cervantes

Motius per fer un examen DELE
A la Fundació pots fer un examen DELE A2 o superior per:

– Processos de sol·licitud de nacionalitat espanyola per a persones de països o territoris no hispanoparlants (DELE A2)
– Accedir a places de MIR, FIR (DELE C1/C2)
– Homologar estudis realitzats en altres països
– Acreditar competències en espanyol per a qualsevol activitat professional o acadèmica en el territori per l’Administració i/o organismes públics
A més, tots els diplomes DELE són reconeguts pel Ministeri d’Educació a França

Documentació que cal portar el dia de l'examen DELE

__________________________________________________________________________________________________________________