Serveis

Carnet d'estudiant

El carnet universitari acredita la condició de membre de la comunitat universitària. El podeu utilitzar per:

· Préstec de llibres a les biblioteques de la UdG
· Accés a les aules informàtiques de la UdG
· Accés a les instal·lacions esportives de la UdG
· Accés a altres espais universitaris

El carnet d’estudiant és virtual. Uns dies abans que s'iniciï el curs rebreu un correu electrònic amb les instruccions per la descàrrega i utilització de l’aplicació.

Intranet docent "La Meva UdG"

«La meva UdG» és la intranet de la Universitat de Girona des d'on podràs accedir al Moodle de les teves assignatures, a la informació dels teus estudis i del teu centre, gestionar tràmits en línia, consultar les notícies que t’afecten o rebre avisos i notificacions electròniques.

«La meva UdG» treballa amb un disseny responsiu que permet ser consultada tant des d’ordinadors de sobretaula com des de telèfons mòbils o tauletes.

Pràctiques externes

S'entén per pràctiques externes l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en una entitat, pública o privada, nacional o estrangera, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Consulteu a la fitxa de cada programa formatiu si s'ofereix l'opció de realitzar pràctiques externes.

Més informació sobre pràctiques externes

Biblioteques de la UdG

Amb el carnet d’estudiant podeu accedir als diferents espais de la Biblioteca de la UdG:

· Biblioteca del campus Montilivi
· Biblioteca del campus Barri Vell
· Biblioteca del campus Centre
· Centre de Documentació Europea
· Direcció i Serveis Tècnics

Més informació sobre les Biblioteques de la UdG

UdG Alumni

UdG Alumni-PostScriptum és l'associació d'antics alumnes i amics de la UdG que, com tu, busquen:  

· gaudir de descomptes i avantatges exclusius;
· participar en activitats organitzades (cursos, jornades, sopars col·loqui, visites a empreses...);
· mantenir la relació amb els companys i companyes d'estudis;
· interactuar amb altres persones amb interessos culturals o professionals semblants, i
· estar al corrent de tot allò que passa a la UdG.

Servei d'Esports

El Servei d'Esports proposa diferents activitats esportives al llarg del curs acadèmic i també a l'estiu, obertes a tothom (comunitat universitària i persones externes).

Servei de Llengües Modernes

El Servei de Llengües Modernes ofereix suport lingüístic, resolució de problemes i traducció de textos. Promou intercanvis lingüístics i facilita l’accés al coneixement de llengües estrangeres, al mateix temps que intensifica les possibilitats d’acolliment intercultural en el si de la UdG.

Allotjament

Des del SAU (Servei d’Allotjament Universitari de la UdG) disposen d’un servei d’assessorament i un portal de lloguer de pisos i habitacions a la ciutat de Girona per la seva estada d’estudis.

Més informació del servei d'assessorament del SAU